logotyp drukarni Tolek - link do strony głównej

Projekty EU

Drukarnia Tolek Sp. z o.o. realizuje następujące projekty:

 

TYTUŁ PROJEKTU :

DRUKARNIA TOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) 

"Wdrożenie druku w technologii LED UV i rozpoczęcie zrównoważonej produkcji wyrobów poligraficznych w systemie instant manufacturing."

Cel projektu: rozwój nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na zasadniczą zmianę procesu produkcji wyrobów poligraficznych (w tym wdrożenie dedykowanych
rozwiązań Przemysłu 4.0 w kontekście automatyzacji produkcji oraz cyfrowej integracji systemów wspomagających procesy realizacji zleceń) - przyczyniających się do łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w
kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.


Inwestycja umożliwi wprowadzenie neutralnych dla klimatu udoskonalonych wyrobów poligraficznych znakowanych z użyciem indywidualnych i unikalnych kodów QR oraz nowatorskich usług w zakresie wielkonakładowego druku ekologicznego - realizowanych w technologii LED UV gwarantującej druk w rytmie zrównoważonego rozwoju opartego o zautomatyzowany proces produkcyjny z ulepszonym środowiskiem pracy. 

 

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego oraz zapewni zdobycie nowych rynków i stworzenie 3 nowych miejsc pracy, w tym umożliwi zatrudnianie kobiet, a nawet osób z niepełnosprawnością– poprawiając jakość życia społeczeństwa i gwarantując równy dostęp do pracy przy Przemyśle 4.0

Aby osiągnąć cel główny wyznaczono 3 cele szczegółowe:
- wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej;
- zwiększenie potencjału zakładu i wzrost zatrudnienia (3 EPC)
- wsparcie bieżącej działalności celem utrzymania konkurencyjności;

Inwestycja uwzględnia zakup m.in. „szytej na miarę” maszyny 8 kolorowej drukującej w formacie A1+, dedykowanego systemu do oprawy miękkiej wyrobów poligraficznych i systemu do zarządzania inteligentną produkcją - kluczowych do wdrożenia innowacji.


Inwestycja oparta została na zidentyfikowanych potrzebach i wymaganiach Klientów, a także rosnącym zapotrzebowaniu na rozwiązania dla Poligrafii 4.0. Wprowadzenie automatyzacji procesu produkcji wyrobów poligraficznych prowadzić będzie docelowo do szybszego i bardziej elastycznego procesu wytwarzania, zwiększenia wykorzystania materiałów, minimalizowania okresów przestoju i zmniejszenia zakresu / czasu koniecznych napraw. Wprowadzenie dedykowanego systemu do harmonogramowania zleceń produkcyjnych i kontaktu z Klientami pozwoli doskonalić procesy, dzięki czemu działania zakładu będą jeszcze bardziej efektywniejsze – co umożliwi nie tylko na dorównanie konkurencji, ale również jej prześcignięcie.

 

Uruchomienie druku ekologicznego na żądanie / druku dokładnie na czas, czyli w sposób elastyczny, szybki i ekonomiczny jest odpowiedzią zakładu na indywidualne, nietypowe, zróżnicowane i szczególnie wymagające zamówienia w zakresie wyrobów poligraficznych. Zakład dąży do tego, aby maksymalnie skrócić czas realizacji eko – projektowania / wytwarzania wyrobów poligraficznych umożliwiając dostępność produktów na żądanie, aby Klienci mogli w prosty i szybki sposób dokonywać zamówień. 

 

Wprowadzana przez zakład nowa technologia oparta została na specyficznym, specjalnie opracowanym i dostosowanym do nowych wyrobów poligraficznych połączeniu różnorodnych technik projektowania i wytwarzania pod konkretne wytyczne zgodne z indywidualnymi zamówieniami Klientów | (z możliwością szybkiego dodruku bez konieczności pokrywania kosztu przygotowania do druku) – bez nadprodukcji. Technologia LED UV pozwoli na wydruk z najlepszą dokładnością praktycznie na każdym płaskim materiale na masową skalę. Proces produkcyjny oprócz fazy podstawowej (wytwarzania), uwzględni fazę przygotowania produkcji w oparciu o komputerowo zintegrowane eko – projektowanie (ukierunkowane na produkty PREMIUM zadrukowane dwustronnie na ekologicznym podłożu z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni zadruku). 

Wartość całkowita projektu: 15 632 500.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 727 987.50 zł

#FunduszeUE

 

TyTUŁ PROJEKTU :

DRUKARNIA TOLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez dywersyfikacje prowadzonej działalności dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań produktowych oraz organizacyjnych, w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany epidemią COVID-19.”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności zakładu przez wprowadzenie innowacji w skali świata stosowanych do 3 lat - wielkoformatowych kolorowanek artystycznych o działaniu terapeutycznym oraz znaczące ulepszenie obecnie produkowanych wyrobów dzięki zastosowaniu nowatorskiego urządzenia drukującego.

Dofinansowanie projektu z UE: 752 404,78 PLN

 

Tytuł projektu:

 

"Wdrożenie zintegrowanego, ekologicznego i ekonomicznego procesu produkcji interaktywnych, zapachowych, podświetlanych, grzejących billboardów reklamowych oraz wzrost jakości produktów już wytwarzanych poprzez realizację zleceń w systemie just in time 5 dni od dnia otrzymania zamówienia"

Cel Projektu:

Wzrost konkurencyjności drukarni poprzez ulepszenie procesu produkcyjnego, opartego o najnowsze rozwiązania.

Planowane efekty:

 - Wprowadzenie ulepszonych produktów oraz usług  

 - Poprawa BHP

 - Wejście na nowe rynki zbytu

 - Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie

Wartość projektu:

7 028 570,55 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:

5 714 285,00 PLN

Wartość dofinansowania:

1 999 999,75 PLN

Okres realizacji:

01.09.2017 r. - 28.09.2018 r.

EFRR_kolor_poziom_3

 

logo_scp

 

 


 Tytuł projektu:

"Zautomatyzowana technologia wysokowydajnej produkcji opraw o ulepszonych parametrach użytkowych"

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wartość projektu:

17 144 171,87 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:

13 040 554,50 PLN

Wartość dofinansowania:

6 520 277,25 PLN

Okres realizacji:

1.11.2008 r. - 31.08.2015 r.

 

Ważne adresy:

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mg.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/

 


 

   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł projektu: „Udział firmy PW TOLEK, Adolf Jańczyk w targach/wystawie Frankfurter Buchmesse Oktober 2011 jako wystawca”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOLEK, Adolf Jańczyk

Wartość projektu: 36 570,00 PLN

Wartość dofinansowania: 14 211,20 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.

 

 TYTUŁ PROJEKTU:

"Program Opreacyjny Inteligentny Rozwój " (POIR) Działanie 3.4

 

Dotacje na kapitał obrotowy

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję