logotyp drukarni Tolek - link do strony głównej

Projekty EU

Drukarnia Tolek Sp. z o.o. realizuje następujące projekty:

 

TyTUŁ PROJEKTU :

"Program Opreacyjny Inteligentny Rozwój " (POIR) Działanie 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy 

Tytuł projektu:

 

"Wdrożenie zintegrowanego, ekologicznego i ekonomicznego procesu produkcji interaktywnych, zapachowych, podświetlanych, grzejących billboardów reklamowych oraz wzrost jakości produktów już wytwarzanych poprzez realizację zleceń w systemie just in time 5 dni od dnia otrzymania zamówienia"

Cel Projektu:

Wzrost konkurencyjności drukarni poprzez ulepszenie procesu produkcyjnego, opartego o najnowsze rozwiązania.

Planowane efekty:

 - Wprowadzenie ulepszonych produktów oraz usług  

 - Poprawa BHP

 - Wejście na nowe rynki zbytu

 - Rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie

Wartość projektu:

7 028 570,55 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:

5 714 285,00 PLN

Wartość dofinansowania:

1 999 999,75 PLN

Okres realizacji:

01.09.2017 r. - 28.09.2018 r.

EFRR_kolor_poziom_3

 

logo_scp

 

 


 Tytuł projektu:

"Zautomatyzowana technologia wysokowydajnej produkcji opraw o ulepszonych parametrach użytkowych"

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wartość projektu:

17 144 171,87 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:

13 040 554,50 PLN

Wartość dofinansowania:

6 520 277,25 PLN

Okres realizacji:

1.11.2008 r. - 31.08.2015 r.

 

Ważne adresy:

http://www.poig.gov.pl/

http://www.mrr.gov.pl/

http://www.mg.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/

 


 

   

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Tytuł projektu: „Udział firmy PW TOLEK, Adolf Jańczyk w targach/wystawie Frankfurter Buchmesse Oktober 2011 jako wystawca”

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOLEK, Adolf Jańczyk

Wartość projektu: 36 570,00 PLN

Wartość dofinansowania: 14 211,20 PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję